Truy cập nội dung luôn

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn xã Tịnh Ấn Đông

01/03/2023 15:57    17

Ngày 24/02/2023 UBND xã Tịnh Ấn Đông triển khai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn xã