Truy cập nội dung luôn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

 

1. Ông Đào Dương Minh     

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0905.808.579      

Email công vụ: ddminh-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

2. Ông Huỳnh Mười

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã    

Điện thoại: 0333.919.736      

Email công vụ: hmuoi-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

3. Bà Trần Thị Bích Thuy   

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã    

Điện thoại: 0983.691.976      

Email công vụ: ttbthuy-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Tịnh Ấn Đông | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Diễm

Điện thoại: 0932.541.472 – Điện thoại cơ quan: 0255 3842383

Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Email: nhdiem-thanhpho@quangngai.gov.vn