Truy cập nội dung luôn

UBMTTQVN XÃ

 

Phạm Nguyễn Thành Quang          

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

Điện thoại: 0905.886.894      

Email công vụ: pntquang-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Tịnh Ấn Đông | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Diễm

Điện thoại: 0932.541.472 – Điện thoại cơ quan: 0255 3842383

Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Email: nhdiem-thanhpho@quangngai.gov.vn