Truy cập nội dung luôn
Tuyên truyền chuyển đổi số

Tuyên truyền chuyển đổi số

10:44 10/11/2023

Bài tuyên truyền chuyển đổi số
Bài tuyên truyền cải cách hành chính

Bài tuyên truyền cải cách hành chính

16:40 09/11/2023

Bài tuyên truyền cải cách hành chính

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Tịnh Ấn Đông | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Diễm

Điện thoại: 0932.541.472 – Điện thoại cơ quan: 0255 3842383

Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Email: nhdiem-thanhpho@quangngai.gov.vn