Truy cập nội dung luôn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

 

1. Ông Phạm Văn Hồng      

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0982.670.371      

Email công vụ: pvhong-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

2. Ông Phạm Ngọc Hoài Tuấn        

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã   

Điện thoại: 0333.919.736      

Email công vụ: pnhtuan-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Tịnh Ấn Đông | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Diễm

Điện thoại: 0932.541.472 – Điện thoại cơ quan: 0255 3842383

Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Email: nhdiem-thanhpho@quangngai.gov.vn