Truy cập nội dung luôn

1. Giới thiệu chung:

Tịnh Ấn Đông là xã đồng bằng, nằm cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 5 km về phía Đông Bắc, có đường Quốc lộ 1A chạy ngang qua địa bàn;

- Phía Bắc giáp xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh;

- Phía Đông giáp xã Tịnh Châu;

- Phía Tây giáp phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Phong;

- Phía Nam giáp xã Tịnh An.

- Diện tích đất tự nhiên toàn xã là 985,84 ha, trong đó, diện tích đất nông nghiệp có 699,23 ha, đất phi nông nghiệp 276,73 ha, đất chưa sử dụng 9,88 ha. Địa hình xã có núi, sông và đồng bằng xen kẻ; có hệ thống kênh Thạch Nham B8, B8-11, B8-33 và B8-9 đi qua.

- Xã Tịnh Ấn Đông có 6 thôn gồm: thôn Hòa Bình,  Hạnh Phúc, Đoàn Kết, Bình Đẳng, Độc Lập và Tự Do. Toàn xã có 1.875 hộ gia đình với 6.142 nhân khẩu.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

- Uỷ ban nhân dân xã Tịnh Ấn Đông chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

- Uỷ ban nhân dân xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở. 

Số lượt truy cập: 1314

Tổng số lượt xem: 15983

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Tịnh Ấn Đông | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Diễm

Điện thoại: 0932.541.472 – Điện thoại cơ quan: 0255 3842383

Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Email: nhdiem-thanhpho@quangngai.gov.vn