Truy cập nội dung luôn
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực chứng thực UBND xã Tịnh Ấn Đông
2 Thủ tục chứng thực di chúc Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực chứng thực UBND xã Tịnh Ấn Đông
3 Thủ tục chứng thực vă bản từ chối nhận di sản Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực chứng thực UBND xã Tịnh Ấn Đông
4 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở. Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực chứng thực UBND xã Tịnh Ấn Đông
5 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng chi trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực chứng thực UBND xã Tịnh Ấn Đông
6 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực chứng thực UBND xã Tịnh Ấn Đông
7 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực chứng thực UBND xã Tịnh Ấn Đông
8 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Toàn trình UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực chứng thực UBND xã Tịnh Ấn Đông
9 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh Vực Người có công UBND xã Tịnh Ấn Đông
10 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh Vực Người có công UBND xã Tịnh Ấn Đông
11 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh Vực Người có công
12 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực Phòng chống thiên tai UBND xã Tịnh Ấn Đông
13 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực Phòng chống thiên tai UBND xã Tịnh Ấn Đông
14 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu TTHC chưa cung cấp DVCTT UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực Phòng chống thiên tai UBND xã Tịnh Ấn Đông
15 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực trẻ em UBND xã Tịnh Ấn Đông
16 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Dịch vụ công cấp 1 UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh vực Môi trường UBND xã Tịnh Ấn Đông
17 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gai đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh Vực Người có công UBND xã Tịnh Ấn Đông
18 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" Một phần UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh Vực Người có công UBND xã Tịnh Ấn Đông
19 Cấp giấy chứng nhận hy sinh đề nghị công nhận liệt sĩ đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh Dịch vụ công cấp 1 UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh Vực Người có công UBND xã Tịnh Ấn Đông
20 Tiếp nhận hồ sơ, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bị thương đề nghị công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng, người làm việc trong tổ chức cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ bị thương trong chiến tranh đã chuyển ra Dịch vụ công cấp 1 UBND xã Tịnh Ấn Đông Lĩnh Vực Người có công UBND xã Tịnh Ấn Đông
Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Tịnh Ấn Đông | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Diễm

Điện thoại: 0932.541.472 – Điện thoại cơ quan: 0255 3842383

Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Email: nhdiem-thanhpho@quangngai.gov.vn