Truy cập nội dung luôn

ĐẢNG ỦY Xà

 

1. Ông Võ Văn Trị   

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ xã

Điện thoại: 0982.002.472      

Email công vụ: vvtri-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

2. Ông Phạm Văn Hồng      

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ 

Điện thoại: 0982.670.371      

Email công vụ: pvhong-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

3. Ông Đào Dương Minh     

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ 

Điện thoại: 0905.808.579      

Email công vụ: ddminh-thanhpho@quangngai.gov.vn

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Xã Tịnh Ấn Đông | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Hồng Diễm

Điện thoại: 0932.541.472 – Điện thoại cơ quan: 0255 3842383

Địa chỉ: Thôn Bình Đẳng, Xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Email: nhdiem-thanhpho@quangngai.gov.vn